КОММУНЯЦКО-КОМСОМОЛЬСКО-БАНДИТСКИЙ клан УКРАИНЫ

Термин 
"КОММУНЯЦКО-КОМСОМОЛЬСКО-БАНДИТСКИЙ КЛАН" 
впервые введен в новейшую историю Украины известным критиком всего и везде -
доктором 
Юрием Курнатом
Объяснение этого термина даёт доктор экономических наук Украины -
Павло Гай-Нижник
вот выдержки из его статьи на оригинальном сайте уважаемою мною доктора:

Відсутність люстрації – це одна з найбільших і визначальних помилок тих, хто закладав фундамент новітньої України (і особисто Кравчука, і тогочасних націонал-демократів).

Вітчизняна політична верхівка у 1990-х формувалася у своїх основах із чотирьох складових.

Перша з них – колишні партійні бонзи й комсомольські лідери вищого щабля, які отримали під час пануючого безладу і хаосу у СРСР кінця вісімдесятих років (а потім і в Україні) можливість використовувати тогочасний владно-адміністративний ресурс, що дозволило їм сформуватися як політикам і створити власні партії.

Другі – так звані «червоні директори», які швидко усвідомили можливості, надані новою системою, в тому числі з огляду на власне збагачення.

Треті – представники кримінальних угруповань, найпотужніші й найрозумніші з яких усвідомили, що ефективніше здобувати й гарантувати контроль над певною територією, господарством, бізнесом, йдучи у політику, тобто через створення партій і депутатську діяльність.

І, нарешті, четверта складова – тогочасні опозиціонери, так звані націонал-демократи. Частина з них, потрапивши до парламенту, припинила боротьбу, мовляв, незалежність здобуто.

Замість того щоб виборювати якість української держави, вони задовольнилися своїм теплим місцем у парламенті чи у владних структурах й погодилися з тими правилами гри, які привніс у нашу політичну дійсність сплав із трьох вищевказаних складових.

Саме тоді й були закладені основні підвалини для цієї системи.
читать на 
РУССКОМ
Отсутствие люстрации — это одна из самых больших и определяющих ошибок тех, кто закладывал фундамент новой Украины (и лично Кравчука, и тогдашних национал-демократов). Отечественная политическая верхушка в 90-е формировалась в своих основах из четырех составляющих. 
Первая из них — бывшие партийные бонзы и комсомольские лидеры высшего уровня, получившие во время господствовавшего беспорядка и хаоса в СССР конца восьмидесятых годов, а затем, и в Украине, возможность использовать тогдашний властно- административный ресурс, что позволило им сформироваться как политикам и создать собственные партии.
Вторые — так называемые красные директора, которые быстро осознали возможности, предоставляющиеся новой системой, в том числе собственного обогащения. 
Третьи — представители криминальных группировок, самые сильные и самые умные из которых осознали, что эффективнее всего получать и гарантировать контроль над определенной территорией, хозяйством, бизнесом, — идя в политику, то есть путем создания партий и депутатской деятельности. 
И, наконец, четвертая составляющая — тогдашние оппозиционеры, так называемые национал-демократы. Часть из них, попав в парламент, прекратила борьбу, мол, независимость обретена. 
Вместо того чтобы бороться за качество украинского государства, они удовлетворились своим теплым местом в парламенте или во властных структурах и согласились с теми правилами игры, которые привнес в нашу политическую действительность сплав из трех вышеуказанных составляющих. 
Именно тогда и был заложен главные основы для этой системы.

5 комментариев:

 1. Бідний наш Тарас Григорович, що б то він зараз написав на все те, що коїться...

  ОтветитьУдалить
 2. Андрій Льова14 июня 2013 г. в 18:17

  а де співробітники спецслужб і агенти

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Та вони ж входять в що небудь з того, що вже є:-)) - або комуняка бувший, або комсомолець, або молодий розумний бандит, у них же, в бандитів, розумних повно, хоч мій кум каже, що ні, але я думаю, то не так - там розумних повно, просто від дьявола їх помисли...

   Удалить
 3. И что, вы предлагаете всех убить?

  ОтветитьУдалить
 4. Нет, ни в коем случае... Всех убить - это не по-божески...

  ОтветитьУдалить